Yhdistys

Alkukeväällä 2019 Luonnonvarakeskus (Luke) tiedotti, että sen hallinnoiman esittelypuisto Elonkierron rahoitus on pohdinnan alla. Puistosta on koitunut Lukelle kustannuksia 200 000 – 250 000 euroa vuodessa. Ankaran leikkausohjelman läpi käynyt Luke joutuu tarkastelemaan kaikkien sellaisten toimintojensa tulevaisuutta, jotka eivät kuulu sen ydintoimintaan.

Ajatus yhdistyksen perustamisesta Elonkierron tueksi on ollut olemassa jo useita vuosia. Nyt puiston tulevaisuuden ollessa vaakalaudalla päätimme ryhtyä tuumasta toimeen – syntyi Elonkierron Ystävät ry, jonka perustamiskokous pidettiin Elonkierron makasiinilla tiistaina 4.6.2019.

Nyt haemme Elonkierron ympärille haetaan laajaa toimijajoukkoa, uudenlaisia kehittämisen tapoja ja jaettua vastuuta. Tavoitteenamme on luoda pysyvyyttä ja jatkuvuutta Elonkierron toimintaan ja kerätä yhteen toimijoita, joiden avulla toimintaa pidetään yllä.

Päämääränämme on kehittää Elonkierron tulevaisuuden toimintamallia. Tähtäämme päivitettyyn Elonkierto-konseptiin, entistä vahvempaan kansalliseen näkyvyyteen ja pysyvään yhteistyöverkostoon. Haluamme olla myös mukana kehittämässä virtuaalista Elonkiertoa, jolloin esittelypuistoa voitaisiin hyödyntää ympärivuotisesti.

Yhdistyksessämme on myös tieteellis-yhteiskunnallinen ohjausryhmä, johon kuuluu nimekkäitä valtakunnallisia toimijoita, kuten kansanedustajia sekä ansioituneita tutkijoita eri tieteen aloilta.

Elonkierto on tärkeä vetovoimatekijä koko Forssan seutukunnalle. Pelastetaan Elonkierto yhdessä!

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Liity yhdistysten jäsenten keskusteluryhmään Facebookissa