Haku avoinna: etsimme koordinaattoria

Etsimme koordinaattoria hankkeeseen ”ELONKIERRON UUSI MALLI”

Koordinaattori rekrytoidaan määräaikaiseen työsuhteeseen 15.2.2020 alkaen, mikäli haettu Leader-rahoitus myönnetään. Työsuhde on 60% täydestä työajasta 21 kuukauden ajan.

Koordinaattorin tehtävänä on koordinoida Elonkierron Ystävät ry:n hallituksen ohjauksella Elonkierto-puiston kehittämishanketta, jonka päätavoitteena on tuottaa uusi toimintasuunnitelma Elonkierrolle ja pilotoida sitä vuosina 2020 ja 2021. Tavoite on, että kahden vuoden kuluttua toiminta- ja rahoitusmallit ovat valmiit pysyväksi toimintamalliksi.

Koordinaattorin Elonkierron Ystävät ry:n hallitukselle raportoitavat aihealueet sisältävät mm. seuraavat tehtävät:

 • Sopimus maankäytöstä
 • Sopimukset puistoon tulevista eläimistä
 • Sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa (sponsorit)
 • Puiston hoitotöiden vuosikellon tekeminen ja kenttätöiden organisointi yhdessä Elonkiertoon toiminnosta aikaisemmin vastanneiden asiantuntijoiden kanssa
 • Yhteistyötahojen ja käyttäjien tavoittaminen (mm. messut)
 • Yhteisen markkinointihankkeen aloittaminen Sarka-museon, Hevosopiston ja muiden alueen vastaavien toimijoiden kanssa
 • Leader-hankkeen hallinnointiin ja maksatuksiin liittyvät valmistelutehtävät ja muut mahdolliset tehtävät

Tehtävässä menestyminen edellyttää osaamista:

 • Leader–hankkeen ja yleisesti hankkeiden hallinnoimisesta ja johtamisesta
 • Yhteistyöverkostojen koordinoinnista ja verkostoyhteistyöstä
 • Yhteistoimintaan ja hankkeisiin liittyvien sopimusten valmistelusta
 • Sponsorihankinnasta ja sponsorisopimusten valmistelusta
 • Yhteistyönä toteutettavien monimuotoisten hankkeiden aikataulutuksesta ja vuosikellojen laadinnasta
 • Palkattavien työntekijöiden työsopimusten laadinnasta ja työn ohjauksesta sekä talkootyön koordinoinnista ja ohjauksesta
 • Markkinoinnin suunnittelusta ja koordinoinnista sisältäen sosiaalisen median käytön

Toivomme hakijalta vähintään ammattikorkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Toimipaikka on Jokioinen, mutta työtä on mahdollista tehdä osittain etänä. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostilla Elonkierron Ystävät ry:n puheenjohtajalle Outi Vesakoskelle (outves@utu.fi) viimeistään 7.2.2020. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätiedot:
Outi Vesakoski (outves@utu.fi, p. 040-7197042)
Marketta Rinne (marketta.rinne@luke.fi, p. 050 5700 811)
 

Lataa ilmoitus pdf-muodossa

Lehdistötiedote: Elonkierrolle syntyy uusi toimintamalli

Lehdistötiedote 10.1.2020
Elonkierron Ystävät ry

Jokioisten maaseutu- ja kotieläinpuisto Elonkierrolle rakennetaan kahden seuraavan vuoden aikana uusi toimintamalli. Puiston säilyttämiseksi perustettiin viime kesänä tukiyhdistys Elonkierron Ystävät ry. Yhdistys alkoi neuvotella uutta toimijaverkostoa ja rahoitusmallia puistolle Luonnonvarakeskuksen ilmoitettua vetäytyvänsä sen ylläpidosta. Puolen vuoden työ on tuottanut tulosta: partnerit ovat löytyneet ja EU-rahoituksen turvin Ystävät pystyy rakentamaan puistolle uuden toimintamallin ja kokeilemaan sitä käytännössä.

Puistoa tähän saakka ylläpitänyt Luonnonvarakeskus pysyy Elonkierron konsortion partnerina vuokraamalla aluetta Metsähallitukselta ainakin seuraavat kaksi vuotta. Puiston käytöstä rakennuksineen, koneineen ja maa-alueineen sovitaan Elonkierron ystävien kanssa. Lisäksi Luonnonvarakeskus sitoutuu tukemaan puiston ylläpitoa tutkimusmestarin työpanoksella, jotta puiston jatkuvuus uudella mallilla voidaan turvata.

Elonkierron Ystävät ry palkkaa koordinaattorin vastaamaan uuden toiminta- ja rahoitusmallin sekä toimijajoukon synnyttämisestä Elonkiertoon. Koordinaattori palkataan LounaPlussan myöntämän LEADER-rahoituksen turvin. LounaPlussan hallitus on puoltanut hanketta, lainvoimaisen tukipäätöksen tekee Hämeen Ely-keskus. Koordinaattorin työ jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Jokioisten kunta on sitoutunut toimimaan hankkeen välirahoittajana. Kunnanhallitus päättää asiasta kokouksessaan maanantaina 13.1.2020. Lisäksi kunta on valmis ohjaamaan puiston ylläpitoon työvoimaa muun muassa kunnalle palkattavista kesätyöntekijöistä.

Ylläpitämisen lisäksi Elonkiertoa kehitetään erilaisten hankerahoitusten avulla. Ensimmäisen rahoituksen sai ympäristökasvatushanke, jossa Elonkierto muuttuu hetkeksi ruokajärjestelmän muutosta puivan nuorisoleirin näyttämöksi. Opetusministeriö on myöntänyt Ystävien, Turun yliopiston ja HAMKin yhteiselle hankkeelle noin 21 000 euron rahoituksen.
 

Kaikkia tarvitaan – talkootöitä tarjolla!

Elonkierron ylläpito tulee vaatimaan myös suuren määrän erityyppistä talkootyötä. Tulossa on puiston huoltoon, eläimiin ja ylläpitoon liittyviä tapahtumia. Elonkierron Ystävät toivottaa jäsenistönsä ja kaikki Elonkierron toiminnasta kiinnostuneet mukaan talkoisiin! Tiedotusta voi seurata yhdistyksen kotisivuilla www.elonkierronystavat.fi sekä yhdistyksen Facebook-sivuilla.

Lisätiedot
Outi Vesakoski, Elonkierron Ystävät ry:n puheenjohtaja, puh. 040 719 7042
Ilkka P. Laurila, hallintojohtaja, Luonnonvarakeskus, puh. 0295 326 311
Jarmo Määttä, Jokioisten kunnanjohtaja, puh. 050 0591534
 

Lataa tiedote pdf-muodossa

Yhdistyksen syyskokous 17.12.2019

Elonkierron Ystävät ry:n syyskokous pidetään Jokioisten Tietotalolla kokoushuone Kordelinissa tiistaina 17.12.2019 klo 18. Ennen kokousta klo 17:30 alkaen tarjolla glögiä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 6. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 7. Määritetään hallituksen koko
 8. Valitaan hallitus (varsinaiset ja varajäsenet)
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 10. Muut asiat ja ilmoitusasiat
 11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen jatketaan keskusteluja vapaamuotoisemmin joulusaunan merkeissä. Käytettävissämme on Tietotalon sauna ja Raiskion Pentti on luvannut parkkeerata paljusaunan Tietotalon takapihalle. Sekasaunassa saunotaan uima-asuissa.

Paljon Elonkierron eteen on jo tehty työtä, mutta vielä kuva ensi kesän toiminnasta on epätarkka. Tervetuloa mukaan yhdessä kirkastamaan tuota kuvaa!

Elonkierron jatko kysyy tahtoa ja rahaa

Kolumni on julkaistu Forssan Lehdessä 12.9.2019.


Lasten maatalousnäyttely Mansikissa viitoitettiin Elonkierron tulevaisuutta (Forssan Lehti 8.9.). Sekä Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä että Luonnonvarakeskuksen (Luke) pääjohtaja Johanna Buchert testamenttasivat Elonkierron ylläpidon uudelle tukiyhdistykselle, Elonkierron Ystävät ry:lle. Tämä on tervetullut kutsu osallistumaan Elonkierron tulevaisuuden toimintamallin suunnitteluun. Yksin yhdistys ei kuitenkaan Elonkiertoa pelasta, sillä vapaaehtoisvoimin pyörivä yhdistys ei voi ottaa vastuulleen sen enempää keskivertomaatilaa kuin Elonkiertoakaan. Tarvitaan vahva ansaintalogiikka ja resurssipohja.

Puiston alueen omistaa Metsähallitus ja toiminnasta on tähän asti vastannut Luke. Tänä vuonna Jokioisten kunta on rahoittanut toimintaa yhden kesätyöläisen verran. Ensi vuoden toimintarahoituksesta ei ole päätöksiä.

Elonkierron Ystävät ry perustettiin kesällä 2019 toimimaan väylänä, jota myöten puiston käyttäjät ja siitä hyötyjät – kunnat, kansalaiset, tutkimuslaitokset, oppilaitokset, yrittäjät ym. – pääsevät osallistumaan puiston kehittämiseen ja ylläpitoon. Yhteisenä ymmärryksenä on, että toiminta ei voi olla vain kuluja, vaan sen pitää tuottaa lisäarvoa omistajille ja rahoittajille.

Yhdistys auttaa hankkimaan rahoitusta puistolle ja sen toiminnalle. Hankkeiden avulla on mahdollista moninkertaistaa alueen rahoittajien omarahoitus. Esimerkiksi Jokioisten kunnan mahdollisesti budjetoima 20 000 euroa voidaan käyttää omarahoituksena hankkeessa, jonka kokonaisbudjetti on 80 000 euroa, eli 60 000 euroa saataisiin ulkopuolisista lähteistä. Ilman kuntien, Luken, Metsähallituksen ja alueen yrittäjien osallistumista tällaisia hankkeita ei kuitenkaan voida tehdä, sillä yhdistyksellä ei ole tarjota omarahoituksena kuin talkootunnit.

Merkittävä tekijä Elonkierron jatkuvuudessa on katkeamaton kulttuurinen muisti sen ylläpidosta. Luken työntekijät ovat suunnitelleet alueen kevät-, kesä- ja syystyöt ja toteuttaneet ne kymmeniä vuosia. Lopputuloksena on se puisto, jonka näemme. Ilman tätä viljelyn ja eläinten hoidon perusosaamista ei ole Mansikkiakaan. On vain hoitamatta jääneitä peltoja.

Yhdistyksen toive Lukelle on, että tulevat muutamat kriittiset vuodet puiston ylläpitoa voivat jatkaa nykyiset osaavat työntekijät. Muilta toimijoilta toivomme ylimenorahoituksen varaamista ensi vuosien budjetteihin. Tuleville vuosikymmenille pyrimme neuvottelemaan perusrahoituksen kunnilta, tutkimuslaitoksilta, ministeriöiltä, yrityksiltä, säätiöiltä, maakuntahallitukselta, matkailun edistäjiltä jne. Elonkierron kehittämissuunnitelman aika on siis juuri nyt.

Tuo osaamisesi mukaan! Elonkierto tarvitsee maatalous-, toimisto- ja tutkimustyötä osaavia jäseniä yrittäjistä ja matkailun edistäjistä puhumattakaan. Antamalla aikaasi nyt varmistat, että Elonkierto voi tarjota elämyksiä myös jatkossa.

Outi Vesakoski
Elonkierron Ystävät ry:n pj

Roskienkeruutalkoot 10.9.2019

Vielä on mahdollista antaa panoksesi Mansikin hyväksi – roskankeruutalkoot tiistaina 10.9. Elonkierrossa klo 17. Nähdään siellä!

Mansikissa kannettiin huolta Elonkierron tulevaisuudesta

Lasten maatalousnäyttely Mansikki oli taas huikea kokemus! Mansikki tarjosi mahdollisuuden pohtia ja ideoida Elonkierron tulevaisuutta.

Tapahtumassa puheenjohtajamme Outi Vesakoski (alakuvassa oikealla) tapasi Luken ylijohtaja Johanna Buchertin, Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määtän ja Luken tiimipäällikkö Ilkka Sipilän. Mansikkivieraat saivat kerätä Elonkierron kehittämisideoitaan keltaisille lapuille.

Lavapuheissa esitettiin myös tietona että Elonkierron Ystävät olisivat puistosta vastuussa ensi vuonna. Asiaa ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu, vaan sitä työstetään aktiivisesti syksyn aikana. Toivotaan joka tapauksessa että hyvä ratkaisu Elonkierron ja sitä kautta Mansikinkin tulevaisuudelle löytyy.

Hevostellen-teemaillan antia

Hevostellen-teemailtaan kokoontui 70 kiinnostunutta kuuntelemaan hevosavusteisesta toiminnasta kiertokävelyn merkeissä.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Anja Yli-Viikari taustoitti yhteiskunnan murroksesta. Uusille toimintamuodoille on tarvetta, sillä nykyiset eivät riitä yhteiskunnan tarpeisiin lasten ja nuorten kasvun tukemisessa. – Eläinavusteisen toiminnan avulla voidaan purkaa terapian pitkiä jonoja ja rauhoittaa alan ammattilaisten työtilanteita, Yli-Viikari sanoo.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Anu Virtanen Anun Arkista avasi hevosavusteisen toiminnan monia muotoja ja ohjasi ilta-auringossa maadoittavan ja rauhallisen mindfulness-hetken. Hevonen elää tässä hetkessä ja odottaa sitä myös sen kanssa toimivalta ihmiseltä.

Hevosavusteisen toiminnan koulutuksen kurssinjohtaja Leena Kalalahti Ypäjän Hevosopistolta kuvasi kouluttautumismahdollisuuksien palettia. Moni sosiaali-, koulutus- tai hevosalan ammattilainen päivittää osaamistaan täydennyskouluttautumalla tai uudella ammattitutkinnolla.

Kierroksen päätteeksi oli mahdollisuus paitsi rapsuttaa hevosia, myös talutusratsastukseen suomenhevosilla – niin lapsille kuin aikuisillekin! Osa osallistujista oli ratsailla ihka ensimmäistä kertaa. Ratsuina toimivat Hessin Nitro ja Ypäjä Parpara. Luonnonvarakeskuksen tutkimushevoset Noituva ja Vanaja laiduntavat Elonkierrossa.

Lämmin kiitos kaikille osallistujille! Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Elonkierto & Luonnonvarakeskus, Hevostellen – hevonen ja luonto liikuttaa -hanke & Hippolis, Anun Arkki ja Hevosopisto.

Talkoot 7.6.2019

Talkoot Elonkierrossa perjantaina 7.6. klo 17:30 alkaen. Kokoontuminen Makasiinilla (Ojaistentie 44, Jokioinen). Luvassa aitahommia, kasvimaan perustamista, kitkemistä ym. Savusauna lämpimänä klo 20 maissa (sekasauna, joten uikkarit mukaan!).

Tervetuloa porukalla aistimaan kesää ja pistämään paikkoja kuntoon!

Perustamiskokouksen antia

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin eilen 4. kesäkuuta 29 läsnäolijan voimin. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Vesakoski. Perustamiskirjan allekirjoitukset on saatu ja suurpöhinä alkaa.

Kokouksen alkuun Sirpa Kurppa esitteli Elonkierron taustaa ja aikaisempia puistoon liittyviä hankkeita ja laajan skaalan ajatusta siitä, mitä yhdistys voisi tehdä. Erittäin oleellisen jatkopuheenvuoron piti Juha Pirkkamaa kertoen 10 vuotta sitten tehdyistä Elonkierron toimintasuunnitelmista. Yleisö osallistui ansiokkaasti sääntöjen läpikäymiseen – selvästi Elonkierron ystävien jäsenet eivät ole ekaa kertaa pappia kyydissä mitä järjestötoimintaan tulee. Tämä lupaa hyvää.

Hallitukseen ja varalle kysytyt ihmiset esiteltiin ja keskusteltiin siitä, että yritysten edustuksen pitäisi näkyä myös. Yleisöstä tuli tähän ehdotuskin. Ajatus hallituksen ja varajäsenten kokoamisessa on ollut se, että ryhmässä olisi proaktiivisia ihmisiä laajalta kentältä. Elonkierron käyttömahdollisuudet ovat moninaiset, ja kaikkien näiden 16 ihmisen osaamista ja kontakteja ja aikaa tarvitaan.

Paikalla olijoilta kysyttiin ehdotuksia Elonkierron tulevaisuuteen sekä halukkuutta omaan osallistumiseen. Tulossa on varmasti monta työryhmää, ja jokaiselle löytyy varmasti oman mukavuusalueen sisällä olevaa hommaa: Toiminnan suunnittelua ja toteuttamista, hankkkeiden tekoa ja rahan hakua, tiedottamista, kädet mullassa -talkoilua ym.

Yhdistyksen perustamiskokous 4.6.2019

Elonkierron tulevaisuus on vaakalaudalla. Elonkierto on perustettu 1998 ja sitä on ylläpidetty pääsääntöisesti Luonnonvarakeskuksen (Luke; aiemmin MTT) hallinnoimilla varoilla. Nyt Elonkierron ympärille haetaan laajempaa toimijajoukkoa, uudenlaisia kehittämisen tapoja ja jaettua vastuuta.

Joukko Elonkierron ystäviä päätti olla mukana muutoksessa ja perustaa Elonkierron ystävät ry:n. Elonkierron ystävät ry:n hallitukseen ja varajäseniksi haetaan n. 20 alueen keskeistä toimijaa ja laajemmin yhteiskuntaa edustavia henkilöitä ja yksityisiä kuntalaisia.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetuloa perustamiskokoukseen!

Tapahtuma Facebookissa