Yleinen

Katariina Kauriinoja Elonkierron puistomestariksi

Katariina Kauriinoja aloitti Elonkierron puistomestarina 1.6.2021. Kauriinoja oli miettinyt jo aiemmin, että Elonkierto voisi olla hieno paikka työskennellä ja puistomestarin paikan tullessa auki, oli sen hakeminen Kauriinojalle itsestään selvää. Koska sukujuuria löytyy sekä Ypäjältä että Humppilasta, kokee hän Jokioisten olevan ihanteellinen paikka työpaikalle. Kauriinoja käy töissä Somerolta käsin, josta hän löysi kymmenkunta vuotta sitten itselleen mukavan vanhan tilakeskuksen.

Kauriinoja on toiminut monenlaisissa tehtävissä, kuten projektipäällikkönä Helsingissä rahoitusalalla, mutta on viime vuosina vastannut Someron kaupungin istutusten ja viheralueiden yleisilmeestä.

Puutarhurina hän on kiinnostunut laajasti maaperään ja sen kasvukuntoon liittyvistä asioista ja muita kiinnostuksen kohteita ovat mm. luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, luomuviljely, alkuperäisrodut, kiertotalous ja kierrätys, ekologisuus ja perinnebiotoobit. Harrastusten kautta myös kotieläinten pidosta löytyy Kauriinojalta kokemusta.

Puistomestarin työtehtävinä tulee olemaan niin viljely-, puutarha-, eläintenhoito- ja ylläpitotyöt sekä näiden työnjohto.

Eläimet

Itäsuomenkarjan tilanne vakaa, länsisuomenkarja huolestuttavasti harvinaistumassa

 

Teksti: Mervi Honkatukia / NordGen kotieläinsektorin johtaja

Meillä on onni vaalia edelleen kolmea alkuperäistä suomenkarjarotua. Itäsuomen-, länsisuomen- ja pohjoissuomenkarjarodut määritellään YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mittapuulla uhanalaisiksi. Uhanalaisuusarviossa tarkkaillaan lisääntymisikäisiä naaraita eli lehmiä. Suomenkarjan lehmiä on jäljellä noin 3800. Roduista on harvinaisin pohjoissuomenkarja eli lapinlehmä, jonka lukumäärä jää alle 900.

Punakylkinen Sara on 10 kuukauden ikäinen kyyttöhieho eli itäsuomenkarjan yksilö. Itäsuomenkarjaa kutsutaan yleisesti myös kyytöksi, vaikka alunperin se on tarkoittanut naudan punakylkistä ja valkoselkäistä värityyppiä. Saran edustama itäsuomenkarja on löytänyt oman lokeronsa perinnelaidunnuksessa hyvien emo-omaisuuksiensa, luonteensa ja ketteryytensä ansiosta. Itäsuomenkarja on kasvussa ja siitä on tullut yleisin suomenkarjarotumme. Aikuisena Saran odotetaan lypsävän keskimäärin 4100 kg vuodessa.

Kokoruskea Salvia on 9 kuukauden ikäinen länsisuomenkarjahieho. Salvian odotettu tuotostaso aikuisena on kutakuinkin 7600 kg vuodessa. Länsisuomenkarja on profiloitunut erityisesti lypsyrotuna ja ihan äskettäin julkaistujen tutkimustulosten perusteella länsisuomenkarjan maidosta löytyy hyviä ominaisuuksia, joita voitaisiin hyödyntää mm. terveystuotteissa.

Kuvassa Salvia, 9 kuukauden ikäinen länsisuomenkarjahieho.

Arkeologisten kaivausten ruukun paloista löytyneet maitorasvajäämät kertovat, että lypsäviä kotieläimiä on pidetty Suomessa jo noin viisi tuhatta vuotta. Sitä ei kuitenkaan tiedetä, oliko maito peräisin lehmästä, lampaasta vai vuohesta. Tiedetään, että suomalaisten nautarotujemme sukujuuret ulottuvat nautoihin, jotka tulivat maahamme emigranttien mukana kolme-neljätuhatta vuotta sitten Baltian kautta. Sen jälkeen suomenkarjan esivanhempien sadat sukupolvet ovat joutuneet selviytymään nykymittapuun mukaan hyvin karuissa olosuhteissa vaatimattomalla hoidolla. Vain sitkeämmät selviytyivät ja sopeutuivat paikalliseen ilmastoon ja ravintoon. Näistä paikallisista maatiaiskannoista muotoitui suomenkarjarotumme.

Varhaisia kotieläimiämme pidettiin ensisijaisesti lihan, nahkojen ja sarvien takia. Eläinten monipuolisempi hyödyntäminen opittiin myöhemmin. Karjatalouden kehitys vauhdittui, kun käyttötarkoitus ei  vaatinut eläinten teurastamiseta. Yksi aikansa tärkein naudan kasvattamisen syy oli peltojen tarvitsema lannoitus. Lannalla käytiin jopa kauppaa. Myöhemmin toiseksi tärkeäksi hyödykkeeksi nousi voi, jolla jopa maksettiin veroja. Suomenkarjojen virallinen synty ajoittuu 1800-luvun lopulle ja 1900-luvun alkuun, kun kaikille kolmelle suomenkarjarodulle perustettiin rotuyhdistykset, jotka ylläpitivät puhdasjalostuksen vaatimaa kantakirjarekisteriä.

Synkät ja vaikeat vaiheet eivät rajoitu pelkästään kaukaiseen menneisyyteen, sillä toinen maailmansota koitteli erityisesti kahta kolmesta suomenkarjaroduistamme. Karjalan evakot pelastivat itäsuomenkarjan rippeet uusille asuinsijoilleen ympäri Suomea. Ruotsi osallistui lapinlehmäpopulaation pelastusoperaatioon Lapinsodan aikana. Molemmat evakuoinnit aiheuttivat mittavia menetyksiä karjojen lukumäärään. Esimerkiksi pohjoissuomenkarjan sonnit eivät koskaan palanneet takaisin evakuointimatkaltaan ja kotiin palaavien lehmien määräkin oli huomattavasti vaatimattomampi kuin matkalle lähteineen joukon. Sotaan päättyi myös yleisesti suomenkarjarotujen kulta-aika valtarotuna. Rotuyhdistykset sulautettiin yhteen ja lehmiä risteytettiin tuontirotuihin, jotka nopeasti syrjättivät suomenkarjan 1960-luvulle tultaessa.

1970-ja 1980-luvuilla havahduttiin siihen, että sekä itäsuomenkarja että pohjoissuomenkarja olivat sukupuuton partaalla. Molempien rotujen lehmien lukumäärä oli painunut alle viidenkymmenen, lapinlehmiä oli jäljellä vain parisenkymmentä. Lapinlehmän ahdinkoa lisäsi keinosiemennyssonnien puuttuminen. Sitkeät eläintenpitäjien ja valveutuneiden viranomaisten viimehetken toimet säästivät itä- ja pohjoissuomenkarjan lopulliselta sukupuutolta. Sukupuutolta pelastuminen yhdessä rotuyhdistysten perustamisen ja sodan koettelemusten ohella muodostuivat suomenkarjan tärkeimmiksi käännekohdaksi. Itä- ja pohjoissuomenkarjan tilanne näyttää tällä hetkellä vakaalta – itäsuomenkarjan suosio perinnelaiduntajina lisää suosiotaan vuosi vuodelta. Sen sijaan länsisuomenkarjan tilanne on tällä hetkellä huolestuttava, sillä niiden lukumäärä jatkaa laskuaan.

Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälistä biodiversiteettisopimusta biologisen monimuotoisuuden suojelusta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Sopimus koskee osaltaan myös kotieläinten geenivarojen säilyttämistä. Geenivarojen suojelutyö toteutetaan kansallisten geenivaraohjelmien kautta. Geenivaraohjelmien tavoitteena on erityisesti säilyttää alkuperäisrotumme ja niiden geenivarat sekä kannustaa kotimaisten kotieläinrotujen kestävään käyttöön. Kestävään käyttöön kuuluu ympäristön, nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeiden sekä taloudellisten seikkojen huomioiminen. Suojeluarvon lisäksi alkuperäisroduille voidaan määrittää taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurihistoriallinen merkityksensä. Eläimemme ovat muovanneet ruokakulttuuriamme ja kuuluneet kiinteästi perinteiseen maaseudun kulttuurimaisemaan.

 

Tapahtumat

Kesän 2021 leirit 6-12-vuotiaille

HUOM! Ilmoittautuminen päättynyt.

Jos olet 6-12-vuotias ja haluat pelailla, ulkoilla ja tutkia luontoa, niin olet juuri etsimämme leiriläinen.

Ajankohdat:
Leiri 1.
14.5. klo 9-16
Leiri 2.
14.-15.6. klo 9-16
Leiri 3.
28.-30.6. klo 9-16

Leirille osallistuminen maksutonta ja paikat täytetään osallistumisjärjestyksessä. Leirillä nautitaan omat eväät.

Leirien järjestäjänä Etelä-Hämeen Martat ry yhdessä Jokioisten kunnan nuorisotoimen sekä Jokioisten Marttayhdistyksen ja Elonkierron ystävät ry:n kanssa.

Tapahtumat

Aurinkomuskari Elonkierrossa kesäkuussa

Elonkierrossa järjestetään kesäkuussa neljänä keskiviikkona luonto- ja eläinaiheinen Aurinkomuskari! Ennakkoilmoittautumista ei vaadita.

Kokoontumisajat: (klo 10.00-10.30)
Ke 2.6.
Ke 9.6.
Ke 16.6.
Ke 23.6.

Muskari järjestetään poutasäällä auringon alla, ja sateen sattuessa Makasiinissa.
Ohjelmassa on luonto- ja eläinaiheisia lauluja ja laululeikkejä alle kouluikäisille,
mutta muskari sopii myös koko perheelle! Muskariin tullaan aikuisen kanssa.

Vetäjänä Katja Karisukki / Musakat

 

Tapahtumat

Kesäpäivä Elonkierrossa -valokuvauskilpailu avattu!

Palkinnot:

 • Pääpalkintona molemmissa sarjoissa savusaunailta tarjoiluineen Elonkierrossa elokuun 2021 aikana
 • Palkinnot 2-5 ovat tuotepaketteja lähialueen yrittäjiltä
 • Näkyvyyttä Elonkierron viestinnässä (kuvaajan nimen maininta julkaistaessa)

Tulokset julkaistaan Forssan luonnonhistoriallisella museolla järjestettävän kuvanäyttelyn yhteydessä syksyllä 2021. Voittajille ilmoitetaan jo elokuussa.

Säännöt:

 • Kaikkien kuvien tulee olla kuvattuna Elonkierto-puiston alueella kesän 2021 aikana. Kuvien palautus viimeistään 30.7.2021.
 • Kuvien minimikoko 1 MT. Max. 3 kuvaa/osallistuja.
 • Kuvat otetaan joko puhelimella tai kameralla.
 • Kuvaajan nimi ja kuvan otsikko tulee tallentaa kuvan tiedostonimeen. Osallistujalla pitää olla lähettämiinsä kuviin kaikki oikeudet.
 • Mikäli kuvissa esiintyy tunnistettavia henkilöitä, on kuvan ottajalla oltava henkilön suostumus kuvien julkaisemiseen. Mikäli kuvassa esiintyvä henkilö on alle 18-vuotias, on lupaa kysyttävä henkilön huoltajalta.
 • Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn kilpailun yhteydessä.
 • Elonkierron Ystävät ry:llä on käyttöoikeus kuviin omassa viestinnässään. Julkaistaessa kuvaajan nimi mainitaan. Julkaistavista kuvista ei makseta korvausta.

Sarjat:

 • Alle 18-vuotiaat
 • Yli 18-vuotiaat

Näin osallistut:

Lähetä kilpailukuvasi viimeistään 30.7. osoitteeseen: elonkierrossa@gmail.com
Liitä mukaan kuvaajan nimi, yhteystiedot, oma sarjasi sekä kuvan nimi.

Eläimet

Eläimet Elonkiertoon kesäkuun alusta lähtien

Ensimmäiset eläimet saapuvat Elonkiertoon ihan pian, heti kesäkuun alussa! Tänä kesänä Elonkierto on ainakin possujen, vuohien, lehmien, hevosten, lampaiden sekä tietysti eläinblogistamme ja somestakin tutun, vallattoman maatiaiskanalauman koti. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä saapuvat kanat, sitten on lampaiden vuoro. Muut asukit seuraavat sitten heti perässä, kunhan aitaukset ja muu tarpeellinen on saatu valmiiksi. Kun vielä makasiinikahvio aukeaa sunnuntaina 6.6., niin kesä on virallisesti koittanut Elonkiertoon!

Tervetuloa ihmettelemään ja ihastelemaan Elonkierron kesää!